1 capv zelene cz

26. výroční konference ČAPV

Poslední konference ČAPV se konala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií. Tématem konference  byla  transdisciplinarita, výzkum v různých transdiciplinárních oblastí věd, jeho inovativní metody sběru a analýzy dat a jeho inspirativní výsledky. Podrobnější infromace jsou k dispozici na http://www.capv2018.utb.cz/. Děkujeme za přípravu této konference. Těšíme se na další setkání v září 2019 v Liberci.