1 capv zelene cz

Konference ČAPV

Konference proběhne 11.-13. září 2019. Hlavním tématem konference je Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. Příspěvky budou prezentovány v těchto sekcích:

  1. Teorie a metoda v pedagogice
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Demokracie a výchova
  8. Posterová sekce (libovolné téma)

Podrobnější informace (včetně programu a organizačních informací) jsou zveřejněny zde http://capv.tul.cz/

Přihlašování na konferenci je možné již jen s pasivní účastí. Termín  je
prodloužen do 31.8. 2019 (https://shop.tul.cz/form/3952771272df7fbd5ec25c6721af5e2a)