1 capv zelene cz

Přehled proběhlých konferencí ČAPV a jejich témat

I. konference (1993) - Praha
Pedagogický výzkum a transformace české školy

II. konference (1994) - Ústí nad Labem
Učitel - jeho příprava a požadavky školské praxe

III. konference (1995) - Brno
Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách

IV. konference (1996) - Olomouc
Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy

V. konference (1997) - Plzeň
Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí

VI. konference (1998) - České Budějovice
4 samostatné sekce:
A) Metodologické problémy pedagogického výzkumu v současném období včetně výzkumu v oblasti metodiky výuky cizích jazyků.
B) Problematika doktorandského studia. Příprava nových vědeckých pracovníků v oblasti věd o výchově.
C) Současné poznatky o žákovské a studentské populaci.
D) Transformace české školy - vize a realita.

VII. konference (1999) - Hradec Králové
Poslední desetiletí v českém a zahraničním výzkumu

VIII. konference (2000) - Liberec
Pedagogický výzkum v České republice

IX. konference (2001) - Ostrava
Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum

X. konference (2002) - Praha
Výzkum školy a učitele

XI. konference (2003) - Brno
Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání

XII. konference (2004) - Ústí nad Labem
Profese učitele a současná společnost

XIII. konference (2005) - Olomouc
Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání

XIV. konference (2006) - Plzeň
Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu

XV. konference (2007) - České Budějovice
Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

XVI. konference (2008) - Hradec Králové
Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

XVII. konference (2009) - Ostrava
Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu

XVIII. konference (2010) - Liberec
Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

XIX. konference (2011) - Brno
Smíšený design v pedagogickém výzkumu

XX. konference (2012) - Praha 
Kvalita ve vzdělávání

XXI. konference (2013) - Ústí nad Labem 
Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti

XXII. konference (2014) - Olomouc
Pedagogický výzkum - spojnice mezi teorií a praxí

XXIII. konference (2015) - Plzeň
Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu 

XXIV. konference (2016) -  České Budějovice
Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu

XXV. konference (2017) - Hradec Králové
Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu

XXVI. konference (2018) - Zlín

Transdiciplinarita v pedagogických vědách

 XXVII. konference (2019) - Liberec

Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie