Konference ECER

EERA (the European Educational Research Association) byla založena v červnu 1994 jako výsledek jednání mnoha národních výzkumných a pedagogických asociací a několika významných výzkumných ústavů z celé Evropy. Jejím účelem je upozorňovat na potřebu evropského sdružení, podporovat výměnu myšlenek mezi evropskými výzkumnými pracovníky, podporovat spolupráci v oblasti výzkumu a usilovat o zvýšení kvality výzkumu. EERA rovněž nabízí nezávislé poradenství v oblasti pedagogického výzkumu pro evropské politické činitele, státní úředníky a různé odborníky. Je složena z 23 národních a regionálních výzkumných a pedagogických asociací ze všech částí Evropy. Akademická práce je rozdělena do 25 tématických sítí. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách http://www.eera.eu.

EERA každoročně pořádá konference ECER (the European Conference on Educational Research). Nejbližší konference ECER se bude konat v Dublinu od 22. do 25. srpna 2017 s ústředním tématem Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/