Zpráva o hospodaření 2015

 za období 1. 8. 2014 – 31. 8. 2015 (v Kč)

ZŮSTATEK (z minulého účetního období)

295.647,75

Zůstatek v hotovosti

0,00

Zůstatek na účtu ČS

295.647,75

 

 

PŘÍJMY:

 

Dotace z AV ČR

30.000,00

Příjmy z členských poplatků

37.340,15

Úroky

31,80

PŘÍJMY CELKEM

67.371,95

 

 

VÝDAJE:

 

Bankovní poplatky ČS

1.319,04

Soutěže ČAPV 2014 (odměny, květiny)

5.198,00

Provozní náklady (tiskopisy, web, seminář k novému OZ)

487,00

Odměna tajemnici 2014

2000,00

Poplatek EERA

2.840,10

Seminář PEN po pěti letech + publikace

5.000,00

Sborník z XXII. Ročníku konference ČAPV

27.931,00

VÝDAJE CELKEM

44.775,14

 

 

ZŮSTATEK CELKEM (k 31.8.2015)

318.244,56

V hotovosti

0,00

Na bankovním účtu ČS        

318.244,56

 

 

V Brně 8. září 2015  

Vypracoval: Pavel Čopf, tajemník ČAPV

 

doc. Petr Novotný, předseda ČAPV

 

 

 

Čekající/ probíhající/ plánované platby

Dotace konferenci ČAPV Plzeň 2015

30.000,-

Nákup cen na soutěže ČAPV 2015

5.000,-

Poplatek EERA

3.000,-

Odměna tajemníkovi 2015

2.000,-

Právní konzultace k NOZ

3.000,-

Revitalizace a rozvoj webových stránek

5.000,-

CELKEM

43.000,-