ČAPV oceňuje

20. výroční konference ČAPV, září 2012, Pedagogická fakulta UK v Praze

ocenění byla udělena pouze za články v periodicích

Peter Gavora & Jarmila Braunová: Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39-50.

Klára Šedová: Mocenské konstelace ve výukové komunikaci, Studia paedagogica, 2011, č. 1.

Jana Poláchová Vašťatková & Martin Chvál, K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy. Orbis scholae, 2010, 4(1), 111-128.