26. výroční konference ČAPV

Nadcházející konference ČAPV se bude konat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií, a to ve dnech 12. – 14. září 2018. Tématem konference  je transdisciplinarita, výzkum v různých transdiciplinárních oblastí věd, jeho inovativní metody sběru a analýzy dat a jeho inspirativní výsledky. Podrobnější infromace jsou k dispozici na http://www.capv2018.utb.cz/ nebo na http://capv.cz/index.php/konference/aktualni-konference.