Výbor ČAPV

V čele České asociace pedagogického výzkumu stojí výbor (volený na tříleté období). Výbor byl zvolen na členské schůzi v Olomouci dne 8. září 2014 a v současné době má toto složení:

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (předseda)    
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Dagmar Šafránková (dříve Čábalová), Ph.D.
Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK Praha

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (revizor)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Čestným předsedou ČAPV je Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.