Plzeň 1997

V. konference České asociace pedagogického výzkumu  Plzeň 1997 Sborník referátů Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí Další PDF ke stažení: Úvod a obsah