Plzeň 1997

V. konference České asociace pedagogického výzkumu 

Plzeň 1997

Sborník referátů

Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí

Další PDF ke stažení:

Úvod a obsah

 

Napsat komentář