Sídlo ČAPV

Sídlem ČAPV, z. s. je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. IČO 48549665 Kontakty: Adresa: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 208/7, 110 00 Praha 1 E-mail: predseda@capv.cz; tajemnik@capv.cz