Sídlo ČAPV

Sídlem ČAPV, z. s. je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

IČO 48549665

Kontakty:

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 208/7, 110 00 Praha 1

E-mail: predseda@capv.cz; tajemnik@capv.cz