1 capv zelene cz

Konference ČAPV v Ostravě

Rádi bychom Vás pozvali na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“ ve dnech 14. – 16. září 2020.  V rámci konference jsme pro Vás připravili také zajímavé workshopy EERA Academic Writing Workshop a Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtricspomocí Qualtrics. Výzvu k přihlašování příspěvků a další informace nejen k workshopům naleznete v sekci Konference ČAPV Ostrava. Příspěvky je možné přihlašovat do 7. dubna 2020.

Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)