1 capv zelene cz

Podpora začínajících výzkumníků

Výbor ČAPV v roce 2019 stejně jako v roce 2018 podpoří členy asociace v publikování příspěvků prezentovaných na výroční konferenci v kvalitních odborných recenzovaných časopisech.
Podpora je směřována k začínajícím výzkumníkům, kterým bude text prezentovaný na XXVII. výroční konferenci přijat k publikování v jednom z předních českých pedagogických časopisů (aktuálně probíhá jednání s redakčními radami, zda mohou přijmout níže uvedený závazek – upřesnění smluvních časopisů bude na webových stránkách ČAPV). Výběr časopisu pak bude na autorovi. O svém publikačním záměru autor informuje výbor ČAPV do 25. září 2019 na e-mail: pTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a ke stejnému datu autor zašle text do redakce vybraného časopisu. Výbor ČAPV rozhodne do 30. listopadu 2019, kterému z těchto autorů udělí finanční odměnu. Výbor plánuje finančně podpořit autory 2 textů (odměna 7 tis. Kč za jeden text), výbor si ale vyhrazuje právo udělit jen jednu odměnu, příp. i žádnou. 

Konference ČAPV

Konference proběhne 11.-13. září 2019. Hlavním tématem konference je Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. Příspěvky budou prezentovány v těchto sekcích:

  1. Teorie a metoda v pedagogice
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Demokracie a výchova
  8. Posterová sekce (libovolné téma)

Podrobnější informace (včetně programu a organizačních informací) jsou zveřejněny zde http://capv.tul.cz/

Přihlašování na konferenci je možné již jen s pasivní účastí. Termín  je
prodloužen do 31.8. 2019 (https://shop.tul.cz/form/3952771272df7fbd5ec25c6721af5e2a)

Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)