Česká asociace pedagogického výzkumu

Konference ČAPV 2022

Více než 150 odborníků z univerzit a dalších výzkumných pracovišť přijalo pozvání na XXX. ročník výroční konference naší asociace. Pestrost příspěvků v jednotlivých sekcích, sympoziích a vystavených posterů reflektovala hlavní téma našeho letošního setkání: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. Konference jako každý rok přinesla řadu inspirativních diskuzí, vytvořila prostor pro výměnu zkušeností, nabídla příležitost začínajícím výzkumníkům a otevřela potřebné otázky dalšího směřování a rozvoje asociace. Atmosféra vydařené akce byla umocněna unikátním prostředím gymnázia a základní školy Open Gate, které letos konferenci hostilo. Konference tak byla inspirativní nejen obsahově, intelektuálně, ale i zážitkově a emočně. Poděkování patří organizátorům akce na straně asociace i gymnázia a všem hostům, kteří svou aktivitou a myšlenkami přispěli k tomu hlavnímu: podpořit odbornými poznatky z pedagogického výzkumu diskuzi nad kvalitou a stavem i dalším rozvojem českého školství a vzdělávání.

Sborník z konference je dostupný ZDE. Prohlédnout si také můžete také fotogalerii.

ČAPV sdílí stanovisko členů EERA k podpoře výzkumu ve vzdělávání na Ukrajině

The European Educational Research Association (EERA) unequivocally condemns the Russian invasion of Ukraine and urges an immediate end to all violence in that country. This position was unanimously endorsed by the EERA Council, the Association’s governing body, representing the national member associations. We continue to offer our solidarity and support to our colleagues in Ukraine and will prioritise this in the days, weeks and months ahead. Plný text stanoviska EERA naleznete zde.