Česká asociace pedagogického výzkumu

Novinky z volební členské schůze

Na volební členské schůzi byl dne 2. listopadu v Praze zvolen nový výbor ČAPV a nový revizor ČAPV. Konkrétně byli zvoleni následující kolegové:
Výbor ČAPV (v abecedním pořadí):

  • Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (PdF MUNI v Brně)
  • PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (PF UJEP v Ústí nad Labem)
  • Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (FF UP v Olomouci)
  • Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. (FP TU v Liberci)
  • PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (PedF UK Praha)

Revizor ČAPV: Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D. (PdF UHK v Hradci Králové)
Zvolení kolegové se ujmou svých funkcí dne 1.1.2024, nový výbor i tím, že zvolí Předsedu a Místopředsedu ČAPV.

AI v akademickém prostředí

Prohlédněte si prezentaci ke kulatému stolu na téma AI v akademickém prostředí. Dostupná je ZDE.

Konference ČAPV 2023

Ve dnech 5.-7. září 2023 pod záštitou rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proběhla XXXI. výroční konferenci s názvem Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. K nahlédnutí i stažení je k dispozici Sborník příspěvků XXXI. výroční konference.

Inspirace pro výzkum: Nahlédnutí do metodologie pedagogiky

Kniha ČAPV

Ponořte se společně s 25 autory do 12 kapitol nové publikace věnované metodologii pedagogického výzkumu.

Knihu si můžete přečíst a stáhnout v sekci Knižní publikace.