1 capv zelene cz

Konference ČAPV

Poslední výroční koference ČAPV proběhla ve dnech 11. – 13. září 2019 na TUL v Liberci. Hlavním tématem konference bylo Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie (podrobnější informace jsou zveřejněny na  http://capv.tul.cz/).  Děkujeme organizátorům za její přípravu a všem účastníkům za cenné vstupy.
Těšíme se na další setkání (nepozději) v září 2020 v Ostravě.