Výbor ČAPV

V čele České asociace pedagogického výzkumu stojí výbor (volený na tříleté období). Výbor byl zvolen na členské schůzi v Praze dne 2. listopadu 2023 a v současné době má toto složení:

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (předsedkyně)    
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (predseda@capv.cz)

Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická v Liberci

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Revizorem ČAPV (od roku 2023) je Mgr. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.  z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Tajemníkem ČAPV (od roku 2017) je Mgr. Vít Dočekal, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (tajemnik@capv.cz)