Česká asociace pedagogického výzkumu

Konference ČAPV 2023

Ve dnech 5.-7. září 2023 se pod záštitou rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční XXXI. výroční konferenci s názvem Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. Více informací, včetně instrukce k registraci (přihlašování a recenzní řízení příspěvků již bylo ukončeno), naleznete na stránce konference (viz také položka v horní části této stránky). Přihlašovat se můžete také na semináře pro začínající výzkumníky. Předběžný program konference bude zveřejněn v červnu.

Inspirace pro výzkum: Nahlédnutí do metodologie pedagogiky

Kniha ČAPV

Ponořte se společně s 25 autory do 12 kapitol nové publikace věnované metodologii pedagogického výzkumu.

Knihu si můžete přečíst a stáhnout v sekci Knižní publikace.

Konference ČAPV 2023

Přihlašování příspěvků na konferenci bylo ukončeno. Více informací ke konferenci naleznete na konferenčním webu.