Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou stanoveny ročně ve výši 500,- Kč (základní); příp. 300,- Kč (snížená sazba jen pro interní doktorandy). Členský příspěvek se hradí za celý kalendářní rok.

Členské příspěvky je možno hradit převodem na bankovní účet ČAPV. Účet ČAPV, na který je možno členský příspěvek poukázat, je veden u České spořitelny pod č. účtu 000000 – 2051199389 / 0800; pro identifikaci je variabilním číslem členské číslo. V případě, že jej neznáte, obraťte se e-mailem na tajemnik@capv.cz.

Členský příspěvek je nutné uhradit vždy do 31. března daného roku.