Čestní členové

Čestný předseda ČAPV

Jan Průcha (2000-2021)

Čestní členové

Jiří Mareš

Stanislav Štech

Eliška Walterová