1 capv zelene cz

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás ve dnech 14. – 16. září 2020 dovolují pozvat

na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem

 „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“

Konference se koná pod záštitou rektora Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jana Laty, CSc., a děkana Pedagogické fakulty OU, doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.

 

 

Místo konání

Zahájení konference, uvítání účastníků a první plenární přednáška proběhnou dne 14. 9. 2020 v aule Ostravské univerzity, ul. Českobratrská 11 (budova B). V následujících dnech (15. a 16. 9. 2020) budou konferenční aktivity soustředěny v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava (budova S).

 

Zaměření konference

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v kontextu probíhajících změn v edukaci, ale i v celé společnosti. Jejím cílem je diskutovat možnosti podpory jedinců v situacích formálního i neformálního vzdělávání. Učení je zde chápáno v širším kontextu, tj. nejen jako způsob získávání a osvojování znalostí, dovedností a hodnot, ale také jako proces formování osobnosti v souvislostech sociálních a speciálně-pedagogických podmínek a interakcí. V jedné ze sekcí se těšíme na příspěvky, které v teoretické nebo empirické rovině analyzují různé možnosti podpory učení a zkoumají způsoby její facilitace. Do dalších sekcí budou přijímány příspěvky zaměřené na témata relevantní pro pedagogický výzkum.

 

Program

Plenární příspěvky

První plenární referát s názvem „Diversity to support students’ engagement in learning“ přednese prof. Bruce A. Knight, PhD. z Central Queensland University v Austrálii. Prof. Knight vědecky publikuje v oborech pedagogická psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se zabývá teorií vyučování a učení, edukačními médii, vysokoškolskou pedagogikou a výukovými potřebami žáků smyslově i kulturně znevýhodněných. Je australským koordinátorem Strategického programu pro efektivní učení a myšlení (SPELT). Na Central Queensland University je zástupcem vedoucího vědeckého Centra pro regionální rozvoj učení (LEAP), které provádí aplikovaný výzkum v oblasti rovnosti vzdělání, vytváření příležitostí k zaměstnání lidí různého sociálního prostředí a podpory zdravé komunity.

Druhý konferenční den vystoupí doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s plenárním příspěvkem „Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech“. Doc. Sikorová je vedoucí Centra pedagogického výzkumu na PdF OU a je viceprezidentkou celosvětové výzkumné asociace IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Odborně se věnuje především problematice edukačních médií a možnostem podpory žáků zprostředkované učebnicemi a digitálními zdroji.

Třetí konferenční den bude zahájen plenární přednáškou prof. dr. rer. nat. habil. Pétera Bagoly-Simó z Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Bagoly-Simó je výzkumníkem v oblasti kurikula a teorie učebnic. Specializuje se také na mezinárodní srovnávací studie edukačních zdrojů zejm. v oboru geografie, podílí se na koncepci strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je členem představenstva asociace IARTEM a působí i v dalších vědeckých organizacích, jako např. NZSA (New Zealand Studies Association), LASA (Latin American Studies Association) či Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung.

Konference nabízí účast v tradičních sekcích vyhlašovaných ČAPV a dále v posterové sekci a sekci věnované tématu konference. V rámci konference je možné připravit realizaci sympózia.

Jednání v sekcích

Příspěvky lze přihlásit do níže nabízených sekcí (1-7), postery do sekce 8.

  1. Teorie a metoda v pedagogice
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Podpora učení žáků a studentů: teorie a praxe
  8. Posterová sekce (tematicky otevřená)

Podrobnější rozpis programu bude průběžně aktualizován na stránkách konference (pdf.osu.cz/capv) a na stránkách asociace ČAPV. Pro přípravu příspěvku můžete využít dokument Struktura přihlášky příspěvku či posteru, který obsahuje výčet a požadavky na jednotlivé položky přihlášky. 

 

Výstup z konference

Výstupem z konference bude elektronický recenzovaný sborník abstraktů. Konference je možno se zúčastnit aktivně s příspěvkem a/nebo posterem, příp. jako pasivní participant. Předpokládá se, že aktivně prezentují příspěvek maximálně 3 účastníci (další jsou uváděni jako spoluautoři). Jedna osoba se aktivně účastní konference s prezentací maximálně 3 příspěvků/posterů.

 

Metodologické semináře

Pro účastníky konference z řad doktorandů, začínajících výzkumníků, ale i dalších zájemců jsou připraveny dva metodologické semináře:

Prof. Stephen Mc Kinney & Dr. George Head (University of Glasgow) – workshop „Academic Writing“
Seminář je realizován pod záštitou EERA (European Educational Research Association) a je věnován tvorbě a možnostem publikování akademických textů. Probíhá v anglickém jazyce ve dvou blocích. Maximální obsazenost je 30 osob. Více informací naleznete ZDE.

Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (Ostravská univerzita) – workshop „Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics“.
Seminář je zaměřen na přístupy kvalitativního a kvantitativního zpracování dat, získaných pomocí dotazníkových šetření prostřednictvím softwaru Qualtrics. Součástí bude praktická analýza dat z dotazníků, které budou participantům předem zaslány. Workshop probíhá v českém jazyce. Maximální obsazenost je 30 osob. Více informací naleznete ZDE.

Oba metodologické semináře jsou pro účastníky zdarma; oba jsou ale omezeny počtem účastníků, rozhoduje proto termín přihlášení.

 

Důležité termíny

Termín konání konference: 14.–16. září 2020

Metodologické semináře: 14. září 2020

Výsledky recenzního řízení budou účastníkům sděleny emailem: do 17. května 2020

Registrace na konferenci a platby účastníků: do 7. června 2020

 

Přihlášení na konferenci

Přihlašování příspěvků již bylo ukončeno.

Přihlášení na metodologické semináře provádějte prostřednictvím těchto odkazů:

Přihlášení na metodologický seminář Academic Writing

Přihlášení na metodologický seminář Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13. září 2020.

 

Registrace a platby účastníků budou probíhat po recenzním řízení příspěvků přes webové stránky pořadatele (pdf.osu.cz/capv) do 7. června 2020. V tomto kroku bude možné přihlásit další prezentující příspěvku.