1 capv zelene cz

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás ve dnech 14. – 16. září 2020 dovolují pozvat

na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem

 „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“

Konference se koná pod záštitou rektora Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jana Laty, CSc., a děkana Pedagogické fakulty OU, doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.

 

 

Místo konání

Zahájení konference, uvítání účastníků a první plenární přednáška proběhnou dne 14. 9. 2020 v aule Ostravské univerzity, ul. Českobratrská 11 (budova B). V následujících dnech (15. a 16. 9. 2020) budou konferenční aktivity soustředěny v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava (budova S).

 

Zaměření konference

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v kontextu probíhajících změn v edukaci, ale i v celé společnosti. Jejím cílem je diskutovat možnosti podpory jedinců v situacích formálního i neformálního vzdělávání. Učení je zde chápáno v širším kontextu, tj. nejen jako způsob získávání a osvojování znalostí, dovedností a hodnot, ale také jako proces formování osobnosti v souvislostech sociálních a speciálně-pedagogických podmínek a interakcí. V jedné ze sekcí se těšíme na příspěvky, které v teoretické nebo empirické rovině analyzují různé možnosti podpory učení a zkoumají způsoby její facilitace. Do dalších sekcí budou přijímány příspěvky zaměřené na témata relevantní pro pedagogický výzkum.

 

Program

Plenární příspěvky

První plenární referát s názvem „Diversity to support students’ engagement in learning“ přednese prof. Bruce A. Knight, PhD. z Central Queensland University v Austrálii. Prof. Knight vědecky publikuje v oborech pedagogická psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se zabývá teorií vyučování a učení, edukačními médii, vysokoškolskou pedagogikou a výukovými potřebami žáků smyslově i kulturně znevýhodněných. Je australským koordinátorem Strategického programu pro efektivní učení a myšlení (SPELT). Na Central Queensland University je zástupcem vedoucího vědeckého Centra pro regionální rozvoj učení (LEAP), které provádí aplikovaný výzkum v oblasti rovnosti vzdělání, vytváření příležitostí k zaměstnání lidí různého sociálního prostředí a podpory zdravé komunity.

Druhý konferenční den bude zahájen plenární přednáškou prof. dr. rer. nat. habil. Pétera Bagoly-Simó z Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Bagoly-Simó je výzkumníkem v oblasti kurikula a teorie učebnic. Specializuje se také na mezinárodní srovnávací studie edukačních zdrojů zejm. v oboru geografie, podílí se na koncepci strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je členem představenstva asociace IARTEM a působí i v dalších vědeckých organizacích, jako např. NZSA (New Zealand Studies Association), LASA (Latin American Studies Association) či Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung.

Třetí konferenční den vystoupí doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s plenárním příspěvkem „Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech“. Doc. Sikorová je vedoucí Centra pedagogického výzkumu na PdF OU a je viceprezidentkou celosvětové výzkumné asociace IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Odborně se věnuje především problematice edukačních médií a možnostem podpory žáků zprostředkované učebnicemi a digitálními zdroji.

Konference nabízí účast v tradičních sekcích vyhlašovaných ČAPV a dále v posterové sekci a sekci věnované tématu konference. V rámci konference je možné připravit realizaci sympózia.

Jednání v sekcích

Příspěvky lze přihlásit do níže nabízených sekcí (1-7), postery do sekce 8.

  1. Teorie a metoda v pedagogice
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Podpora učení žáků a studentů: teorie a praxe
  8. Posterová sekce (tematicky otevřená)

Podrobnější rozpis programu je  aktualizován na stránkách konference (pdf.osu.cz/capv) a na stránkách asociace ČAPV.

Výstupem z konference bude elektronický recenzovaný sborník abstraktů.

 

Metodologický seminář

Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (Ostravská univerzita) – workshop „Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics“.
Seminář je zaměřen na přístupy kvalitativního a kvantitativního zpracování dat, získaných pomocí dotazníkových šetření prostřednictvím softwaru Qualtrics. Součástí bude praktická analýza dat z dotazníků, které budou participantům předem zaslány. Workshop probíhá v českém jazyce. Maximální obsazenost je 30 osob. Více informací naleznete ZDE.

Důležité termíny

Termín konání konference: 14.–16. září 2020

Metodologické semináře: 14. září 2020

Přihlašování příspěvků již bylo ukončeno.

Přihlášení na metodologické semináře provádějte prostřednictvím těchto odkazů:

Přihlášení na metodologický seminář Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13. září 2020.

 

Registrace a platby účastníků budou probíhat po recenzním řízení příspěvků přes webové stránky pořadatele (pdf.osu.cz/capv) do 7. června 2020. V tomto kroku bude možné přihlásit další prezentující příspěvku.