1 capv zelene cz

Hledání kvality

Hledání kvality

Konference „Hledání kvality“, XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (QAK), České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta,
28.–29. 1. 2019. Registrace do 15. 12. 2018 na: http://qak.upol.cz/