Sborníky ČAPV

SPRAVEDLNOST ČESKÉHO STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU OPAKOVANĚ NEÚSPĚŠNÝCH MATURANTŮ

Autoři: Klára Záleská, Lenka Hloušková, Tereza Vengřinová Abstrakt: Princip rovných (spravedlivých) vzdělávacích příležitostí je základním principem vzdělávací politiky, ale zřídka se empiricky mapuje pohled těch, kteří dopady jednotlivých opatření zažívají. […]

SPRAVEDLNOST ČESKÉHO STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU OPAKOVANĚ NEÚSPĚŠNÝCH MATURANTŮ Read More »

PERCEPCE NEÚSPĚCHU U STUDENTŮ, KTEŘÍ NAPODRUHÉ NESLOŽÍ MATURITU: KDO ZA TO MŮŽE?

Autoři: Katarína Rozvadská, Petr Novotný Abstrakt: Příspěvek prezentuje narativní analýzu percepce neúspěchu u maturitní zkoušky identifikované v životních příbězích maturantů. Retrospektivní rozhovory s informanty (n = 26), kteří minimálně dvakrát neuspěli u

PERCEPCE NEÚSPĚCHU U STUDENTŮ, KTEŘÍ NAPODRUHÉ NESLOŽÍ MATURITU: KDO ZA TO MŮŽE? Read More »

JAK STUDENTI UČITELSTVÍ OPRAVUJÍ ODPOVĚDI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA PRAXI: OD ZAMĚŘENÍ NA UČEBNÍ MATERIÁL K ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA

Autoři: Jana Obrovská, Petr Svojanovský, Jana Kratochvílová, Kateřina Lojdová, František Tůma a Kateřina Vlčková Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na opravování odpovědí žáků, jež představuje specifickou oblast praktik používaných studenty učitelství

JAK STUDENTI UČITELSTVÍ OPRAVUJÍ ODPOVĚDI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA PRAXI: OD ZAMĚŘENÍ NA UČEBNÍ MATERIÁL K ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA Read More »

MEZI INDIVIDUALIZACÍ A UNIVERZALIZACÍ: MENTOROVÁNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ŽÁKOVSKÉ DIVERZITĚ

Autoři: Petr Svojanovský, Jana Obrovská Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je představit výsledky etnografického výzkumu, v němž jsme zjišťovali, jak provázející učitelé podporují studenty učitelství v zohledňování žákovské diverzity během jejich

MEZI INDIVIDUALIZACÍ A UNIVERZALIZACÍ: MENTOROVÁNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ŽÁKOVSKÉ DIVERZITĚ Read More »

KOMUNIKACE A DIFERENCIACE JAKO DVA ZÁKLADNÍ PILÍŘE PROINKLUZIVNÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE ŠKOLY

Autoři: Denisa Denglerová, Radim Šíp Abstrakt: Cílem výzkumu bylo identifikovat, které procesy ve školním prostředí zvyšují míru jeho inkluzivity. Tento příspěvek se zaměřil na přínos paralelizace a diferenciace výuky k

KOMUNIKACE A DIFERENCIACE JAKO DVA ZÁKLADNÍ PILÍŘE PROINKLUZIVNÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE ŠKOLY Read More »