1998

TRANSFORMACE ČESKÉ ŠKOLY – LITERÁRNÍ SONDA DO VÝUKY ZŠ – LITERÁRNÍ UČEBNICE PRO 6. – 9. ROČNÍK: JAKÉ JSOU A JAKÉ BY MĚLY BÝT

Sekce D – Transformace české školy – vize a realita Autor : VĚRA MARTINKOVÁ Abstrakt : Referát se zaměří na vztah vize a reality v transformaci české školy, a to v sondě, která

TRANSFORMACE ČESKÉ ŠKOLY – LITERÁRNÍ SONDA DO VÝUKY ZŠ – LITERÁRNÍ UČEBNICE PRO 6. – 9. ROČNÍK: JAKÉ JSOU A JAKÉ BY MĚLY BÝT Read More »

STRUKTURA SCHOPNOSTÍ U DVOU SKUPIN DĚTÍ S ODLIŠNOU ÚROVNÍ CELKOVÉHO SKÓRE V ST ANFORD-BINETOVĚ INTELIGENČNÍM TESTU

Sekce C – Současné poznatky o žákovské a studentské populaci Autor : LENKA HŘÍBKOVÁ Abstrakt : V rámci grantového úkolu “Žák v měnících se podmínkách současné školy” řešeného Pražskou skupinou školní etnografie na

STRUKTURA SCHOPNOSTÍ U DVOU SKUPIN DĚTÍ S ODLIŠNOU ÚROVNÍ CELKOVÉHO SKÓRE V ST ANFORD-BINETOVĚ INTELIGENČNÍM TESTU Read More »

TEACHING ALL STUDENTS CONSTRUCTIVE CONFLICT RESOLUTION THROUGH ACADEMIC COURSEWORK (UČIT VŠECHNY ŽÁKY KONSTRUKTIVNÍMU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE VYUČOVÁNÍ)

Sekce D – Transformace české školy – vize a realita Autor : LAURIE STEVAHN Abstrakt : School-based conflict resolution programs can become school-wide discipline systems that empower all students to be self-regulated decision

TEACHING ALL STUDENTS CONSTRUCTIVE CONFLICT RESOLUTION THROUGH ACADEMIC COURSEWORK (UČIT VŠECHNY ŽÁKY KONSTRUKTIVNÍMU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE VYUČOVÁNÍ) Read More »