2011

Jak to ta škola dělá aneb Klíčové faktory povzbuzující zapojení rodičů identifikované na Mezinárodní škole v Haagu

Autor: Marešová, M. Sekce: Sekce C4 Mimoškolní edukační aktivity Anotace: Příspěvek seznamuje s aktuálně probíhající I. fází nizozemsko-českého výzkumu zapojení rodičů do školního vzdělávání dětí. Článek ke stažení v češtině

Jak to ta škola dělá aneb Klíčové faktory povzbuzující zapojení rodičů identifikované na Mezinárodní škole v Haagu Read More »

Postoje a projevy německého obyvatelstva k československému menšinovému školství v okrese Ústí nad Labem v období První československé republiky

Autor: Šimáně, M. Sekce: Sekce 6 Historiografický výzkum v pedagogice Anotace: Příspěvek přináší vybrané výsledky z výzkumu zaměřeného na české obecné menšinové školství v soudním okrese Ústí nad Labem. Článek

Postoje a projevy německého obyvatelstva k československému menšinovému školství v okrese Ústí nad Labem v období První československé republiky Read More »