2013

Individuální čtenářství žáka a faktory, které je ovlivňují: teoreticko-metodologická východiska k tvorbě výzkumného nástroje

Autor: Sýkorová Pavla Abstrakt: Hlavním cílem příspěvku je představení teoreticko-metodologických východisek a design chystaného výzkumu, jehož záměr spočívá v analýze a popisu individuálního čtenářství žáka a faktorů, které je ovlivňují.

Individuální čtenářství žáka a faktory, které je ovlivňují: teoreticko-metodologická východiska k tvorbě výzkumného nástroje Read More »

Výtvarný projev jako metoda prevence rizikového chování (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)

Autor: Lucie Tikalová Poster seznamuje s probíhajícím výzkumným šetřením v rámci disertačního projektu autorky, která se zabývá prevencí rizikového chování skrze výtvarný projev. Tímto tématem se odborníci zabývali pouze okrajově. Na

Výtvarný projev jako metoda prevence rizikového chování (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí) Read More »