Uplynulé konference

Konference ČAPV 2022

Více než 150 odborníků z univerzit a dalších výzkumných pracovišť přijalo pozvání na XXX. ročník výroční konference naší asociace. Pestrost příspěvků v jednotlivých sekcích, sympoziích a vystavených posterů reflektovala hlavní téma našeho letošního setkání: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. Konference jako každý rok přinesla řadu inspirativních diskuzí, vytvořila prostor pro výměnu zkušeností, nabídla příležitost začínajícím výzkumníkům a otevřela potřebné otázky dalšího směřování a rozvoje asociace. Atmosféra vydařené akce byla umocněna unikátním prostředím gymnázia a základní školy Open Gate, které letos konferenci hostilo. Konference tak byla inspirativní nejen obsahově, intelektuálně, ale i zážitkově a emočně. Poděkování patří organizátorům akce na straně asociace i gymnázia a všem hostům, kteří svou aktivitou a myšlenkami přispěli k tomu hlavnímu: podpořit odbornými poznatky z pedagogického výzkumu diskuzi nad kvalitou a stavem i dalším rozvojem českého školství a vzdělávání.

Sborník z konference je dostupný ZDE. Prohlédnout si také můžete také fotogalerii.

XXX. výroční konference s názvem Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve dnech 29. srpna – 31. srpna 2022.