Přehled proběhlých konferencí ČAPV a jejich témat

Jednou z nejvýraznější aktivit ČAPV jsou pravidelné konference zaměřené na metodologii a výsledky pedagogického výzkumu u nás. Od roku 1992 byly pravidelně a bez přerušení organizovány celostátní konference, mnohdy i s významnou mezinárodní účastí výzkumníků ze zahraničí. Principem je rotace místa uspořádání, a to zpravidla na jedné z devíti českých pedagogických fakult nebo i na dalších pracovištích. Dává to předpoklad k širšímu zapojení různých akademických pracovišť a k efektivnějším kontaktům a komunikaci odborníků v oblasti pedagogického výzkumu. Ze všech zatím uspořádaných konferencí byly vždy vydány tištěné nebo elektronické sborníky příspěvků. Od roku 2000 je doprovodnou součástí konference též metodologický seminář pro studenty doktorského studia.

I. konference (1993) – Praha
Pedagogický výzkum a transformace české školy

II. konference (1994) – Ústí nad Labem
Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe

III. konference (1995) – Brno
Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách

IV. konference (1996) – Olomouc
Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy

V. konference (1997) – Plzeň
Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí

VI. konference (1998) – České Budějovice
4 samostatné sekce:
A) Metodologické problémy pedagogického výzkumu v současném období včetně výzkumu v oblasti metodiky výuky cizích jazyků.
B) Problematika doktorandského studia. Příprava nových vědeckých pracovníků v oblasti věd o výchově.
C) Současné poznatky o žákovské a studentské populaci.
D) Transformace české školy – vize a realita.

VII. konference (1999) – Hradec Králové
Poslední desetiletí v českém a zahraničním výzkumu

VIII. konference (2000) – Liberec
Pedagogický výzkum v České republice

IX. konference (2001) – Ostrava
Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum

X. konference (2002) – Praha
Výzkum školy a učitele

XI. konference (2003) – Brno
Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání

XII. konference (2004) – Ústí nad Labem
Profese učitele a současná společnost

XIII. konference (2005) – Olomouc
Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání

XIV. konference (2006) – Plzeň
Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu

XV. konference (2007) – České Budějovice
Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

XVI. konference (2008) – Hradec Králové
Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

XVII. konference (2009) – Ostrava
Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu

XVIII. konference (2010) – Liberec
Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

XIX. konference (2011) – Brno
Smíšený design v pedagogickém výzkumu

XX. konference (2012) – Praha 
Kvalita ve vzdělávání

XXI. konference (2013) – Ústí nad Labem 
Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti

XXII. konference (2014) – Olomouc
Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí

XXIII. konference (2015) – Plzeň
Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu 

XXIV. konference (2016) –  České Budějovice
Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu

XXV. konference (2017) – Hradec Králové
Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu

XXVI. konference (2018) – Zlín

Transdiciplinarita v pedagogických vědách

 XXVII. konference (2019) – Liberec

Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie

 XXVIII. konference (2020) – Ostrava

Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu

 XXIX. konference (2021) – Brno

Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku

XXX. konference (2022) – Babice

Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu
Text plenární přednášky

XXXI. konference (2023) – Ústí nad Labem

Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání