Poslední konference

XXVI. ročník konference ČAPV  konal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií, a to ve dnech 12. – 14. 9. 2018. Tématem konference byla transdisciplinarita, jakožto odpověď na narůstající komplexitu výzkumného pole pedagogických věd. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce konference www.capv2018.utb.cz. Děkujeme organizátorům za zajištění toho ročníku.  Výbor ČAPV