Konference ČAPV 2022

 

Česká asociace pedagogického výzkumu
si vás dovoluje pozvat
na XXX. výroční konferenci s názvem

Proměny výchovy a vzdělávání
a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu

Konference se koná pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

29. srpna – 31. srpna 2022

Datum, místo a program

Konference se bude konat od 29. srpna do 31. srpna 2022. Bude mít hybridní podobu a setkání se uskuteční jak ve fyzickém, tak i ve virtuálním prostoru. Místem konání jubilejní konference bude soukromá škola Open Gate (Babice v blízkosti Říčan nedaleko Prahy), která je na české poměry školou mimořádnou. Volba místa je průnikem snahy výboru České asociace pedagogického výzkumu hledat nové cesty z hlediska finančního i organizačního zajištění konference a vstřícnou nabídkou ze strany vedení školy Open Gate. Místo virtuálního setkání bude včas oznámeno na této webové stránce.

On-line bude přenášeno plenární zasedání, členská schůze ČAPV a v případě mimořádné potřeby některá ze sekcí konference. Prezentace v jednotlivých sekcích proběhnou (až na mimořádné situace) pouze fyzicky v místě konání konference, posterová sekce bude k dispozici výhradně na místě konference.

Přihlašování na konferenci bylo uzavřeno.

Zaměření konference

Česká asociace pedagogického výzkumu v letošním roce oslaví 30. výročí konání konferencí od svého vzniku. Od samého počátku v roce 1992 byly konference asociace zaměřeny na sdílení témat a metodologických přístupů reflektujících edukační realitu, která se v České republice pestře rozvíjela v nových a především svobodných podmínkách. V této souvislosti je možné si položit několik otázek, na které lze na konferenci hledat odpovědi, ať již doklady vlastního výzkumu či společnými diskusemi.

Více ke klíčovým otázkám konference

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou Eliška Walterová (Univerzita Karlova), čestná členka a jedna ze zakladatelů ČAPV a Joe O´Hara (prezident EERA; Dublin City University).

Eliška Walterová

Spoluzakladatelka a čestná členka ČAPV. V pedagogickém výzkumu působí od roku 1969, aspiranturu završila v PÚJAK ČSAV (1975), poté zde působila jako výzkumná pracovnice. Od roku 1990 dosud pracuje na PedF UK v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, v letech 1998 – 2013 byla jeho ředitelkou. Zaměřuje se zejména na srovnávací pedagogiku, školní vzdělávání, vzdělávací politiku, teorii a metodologii pedagogických věd a odbornou terminologii.
Je členkou exekutivy Světové rady společností srovnávací pedagogiky (WCCES), deseti vědeckých a oborových rad v ČR, předsedkyní mezinárodní redakční rady časopisu Orbis scholae a členkou dalších redakčních a edičních rad. Působí jako školitelka, k PhD. dosud dovedla 16 doktorandů. Je autorkou a spoluautorka 17 monografií a více než dvou set studií a odborných publikací její práce jsou četně citovány v zahraničí i u nás.

Proměny českého pedagogického výzkumu a role ČAPV. Od retrospektivy k perspektivě. (abstrakt plenární přednášky)

Český pedagogický výzkum prochází v posledních třech dekádách procesem profesionalizace, metodologické kultivace, koncepční, institucionální a personální revitalizace. V něm reagoval na výzvy spojené s transformací vzdělávací, internacionalizací výzkumu, proměnami vědní politiky státu a nástupem nových generací výzkumníků.

V rámci vědních oborů usiluje pedagogika o uznání postavení relevantní společenské vědy, zaměřené na výzkum edukační reality, přispívající ke zkvalitňování vzdělávání a školství prostřednictvím spolupráce s praxí a komunikací se vzdělávací politikou. V tomto procesu plní významnou roli ČAPV, která letos oslavuje třicet let své existence. Jako profesní zájmová organizace usiluje ČAPV o budování prestiže pedagogického výzkumu, využívání získaných poznatků, reflektování potřeb praxe a nových výzev proměňující se edukační reality. Nezanedbatelným přínosem ČAPV je podpora spolupráce a srdečných mezilidských vztahů v oborové komunitě.

Celý abstrakt včetně zdrojů Celá plenární přednáška

Joe O’Hara

Joe O’Hara holds the Chair of Education and is a member of the School of Policy and Practice in the DCU Institute of Education. He is Director of EQI- The Centre for Evaluation, Quality and Inspection and a member of the Centre for Culturally Responsive Evaluation and Assessment at the University of Illinois at Urbana Champaign. A qualified teacher, Joe O’Hara was Director Of Teacher Education at the Wadzanai Education Centre, Harare, Zimbabwe prior to joining DCU. He is a Past President of the Educational Studies Association of Ireland was a member of The Teaching Council of Ireland from 2012-2016. He was a member of the Board of Directors of the Association for Personal Services Overseas (APSO) from 2002-2004 and represented Ireland on the Council of the European Educational Research Association from 2008 to 2013. Joe O’Hara was Head of the School of Education Studies, DCU from 2010 to 2016. He is a Director and Founding Member of the Irish Evaluation Network and is a member of the Board of the Centre for Talented Youth, Ireland. Joe O’Hara is President of the European Educational Research Association.

Keynote abstract

The past two years have been profoundly challenging for provision across the continuum of education. While there has been a recognition of the centrality of high quality education to the maintenance of a healthy social fabric, the manner in which this is achieved has been contested at all levels. We have seen enormous changes in some aspects of educational provision, often delivered with haste and with little opportunity to reflect on their medium to long term impact. While many of these changes have been perhaps grudgingly accepted as necessary to maintain a sense of systemic and educational integrity, others have been celebrated as radical and far-reaching transformations that have allowed us to conceptualise the purpose and potential of education differently. As we, hopefully, move out of the period of crisis questions are increasingly being posed as to what, if anything, will remain of the changes made since 2019?
It is against the above background that this paper will seek to explore the role played by educational research and educational research associations during the pandemic and will unpack a number of different aspects of ‘doing’ educational research.
Among the concepts to be explored will be the research policy nexus as it applies to education as well as ,a necessarily limited, examination of how this impacted on the types of initiatives and innovations implemented across Europe and beyond. In addition there will be an exploration of the contested nature of educational research – drawing in particular on European research traditions. The manner in which the pandemic has increased the ‘permeability of educational spaces ‘, bringing new, distinct and at times diverse voices into the debate about the nature and purpose of educational provision will also be examined.
Time will also be given to an exploration of  the impact of the past two years on those who do research, and in particular early career researchers, given the potential long term impact of disrupted career pathways. 

Keynote presentation

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 9. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Pokyny k posterové sekci

 1. Postery budou prezentovány pouze prezenčně první konferenční den.
 2. Maximální velikosti posterů je 70 x 100 cm.
 3. Za formální a obsahovou stránku odpovídá autor posteru.
 4. Nezapomeňte vložit dedikace a logolinky (logo ČAPV najdete zde).

Semináře pro začínající výzkumníky

První konferenční den, 29. srpna 2022, se uskuteční semináře nejen pro začínající výzkumníky. Semináře jsou zdarma.

Using Path Models to Explore the Role of Social Identity in Promoting and Undermining Learning

Tento workshop bude v režii Kena Mavora ze School of Psychology and Neuroscience University of St Andrews, Velká Británie.
Více informací o Kenovi a zaměření workshopu najdete ZDE.
Termín a místo konání: 29. srpna 2022 13:00, on-line (link obdrží registrovaní účastníci).
Registrace je možná pod tímto odkazem.

Getting Acquainted with IEA and its International Comparative Studies

Workshop povede dr. Paulína Koršňáková z International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Workshop bude probíhat v češtině.
Podrobný obsah workshopu a profil lektorky naleznete ZDE.
Termín a místo konání: 29. srpna 2022 9:00, on-line (link obdrží registrovaní účastníci).
Registrace je možná pod tímto odkazem.

V případě dotazů k workshopům se nám ozvěte na workshopy@capv.cz.

Důležité termíny a konferenční poplatky

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair10. ledna  – 13. února 2022
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  21. dubna 2022
Registrace na konferenci do 31. května 2022
Termín pro platbu registračního poplatku od 1. května 2022
Přihlášení účastníků bez aktivního vystoupení e-mailem na konference@capv.cz do 31. května 2022
Termín konání konference 29. – 31. srpna 2022
Semináře pro začínající výzkumníky 29. srpna 2022
Informace o konferenčních poplatcích

Kontakty na organizátory

Email: konference@capv.cz
Předseda organizačního výboru: Jana Poláchová Vašťatková, predseda@capv.cz
Organizační výbor konference: Martin Chvál, Roman Švaříček, František Tůma, Hana Voňková