2018

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY V ROZVÍJENÍ INTERKULTURNÍ KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE V PSANÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

POSTERY Autor : Jahodová Pavla Abstrakt : Cílem posteru je představit složky interkulturní komunikační kompetence identifikované v projektovaném, realizovaném a osvojeném kurikulu devátého ročníku základní školy, kde proběhl akční výzkum zkoumající projevy rozvíjení […]

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY V ROZVÍJENÍ INTERKULTURNÍ KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE V PSANÍ V ANGLICKÉM JAZYCE Read More »

„ZE STARÉ A Z NOVÉ ŠKOLY?“: DISKURS ŘÍZENÍ TŘÍDY PROVÁZEJÍCÍ UČITELKY A STUDENTKY UČITELSTVÍ

ABSTRAKTY K SYMPOZIÍM – SYMPOZIUM 1 STRATEGIE ŘÍZENÍ TŘÍDY (STUDENTY UČITELSTVÍ A JEJICH PROVÁZEJÍCÍMI UČITELI) Autor : Lojdová Kateřina Abstrakt : Cílem příspěvku je identifikovat diskurs řízení třídy studentky učitelství na praxi a její

„ZE STARÉ A Z NOVÉ ŠKOLY?“: DISKURS ŘÍZENÍ TŘÍDY PROVÁZEJÍCÍ UČITELKY A STUDENTKY UČITELSTVÍ Read More »

KDO MLUVÍ, TEN SE UČÍ: VZTAH MEZI PARTICIPACÍ ŽÁKŮ NA VÝUKOVÉ KOMUNIKACI A JEJICH VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY

ABSTRAKTY K SYMPOZIÍM – SYMPOZIUM 2 VZTAH MEZI CHARAKTERISTIKAMI VÝUKOVÉ KOMUNIKACE A VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY ŽÁKŮ Autoři : Šeďová Klára, Sedláček Martin Abstrakt : V odborné komunitě je dnes poměrně široce sdílený předpoklad o vztahu

KDO MLUVÍ, TEN SE UČÍ: VZTAH MEZI PARTICIPACÍ ŽÁKŮ NA VÝUKOVÉ KOMUNIKACI A JEJICH VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY Read More »

„ZASE SE HLÁSÍ TI STEJNÍ ŽÁCI“ INTERAKČNÍ POJETÍ UČITELSKÉHO VYVOLÁVÁNÍ A ŽÁKOVSKÉHO HLÁŠENÍ SE VE VÝUKOVÉ KOMUNIKACI

ABSTRAKTY K SYMPOZIÍM – SYMPOZIUM 2 VZTAH MEZI CHARAKTERISTIKAMI VÝUKOVÉ KOMUNIKACE A VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY ŽÁKŮ Autoři : Švaříček Roman, Navrátilová Jana, Majcík Martin, Bruzlová Martina Abstrakt : Cílem etnografického výzkumu je popsat učitelské strategie při

„ZASE SE HLÁSÍ TI STEJNÍ ŽÁCI“ INTERAKČNÍ POJETÍ UČITELSKÉHO VYVOLÁVÁNÍ A ŽÁKOVSKÉHO HLÁŠENÍ SE VE VÝUKOVÉ KOMUNIKACI Read More »