KURIKULÁ RNÍ VÁLKY, DEPARTMENTALISMUS A TRANSDIDAKTIKA

ABSTRAKTY K PLENÁRNÍM VYSTOUPENÍM

Autoři : Janík Tomáš, Slavík Jan

Abstrakt : Příspěvek vychází z pohledu na situaci, v níž se na univerzitách vyhraňují vědní a studijní obory (disciplinarizace), a ukazuje, jak se v rámci tohoto procesu etabluje příprava na profese. Autoři stojí na stanovisku, že příprava na profese má být z povahy transdisciplinární, neboť pole i předmět výkonu jakékoliv profese je transdisciplinárně založené.

Klíčová slova: didaktika, kurikulum, učitelské vzdělávání, transdisciplinarita

Článek ke stažení [PDF] : KURIKULÁ RNÍ VÁLKY, DEPARTMENTALISMUS A TRANSDIDAKTIKA

Title: CURRICULUM WARS, DEPARTMENTALISM, AND TRANSDISCIPLINARY DIDACTICS

Abstract: The paper aims at analyzing the nature of transdisciplinarity in Pedagogyand teacher education. It starts with the question, how scientific fields and study programmes evolve at universities (disciplinarity) and how education for professions is constituted.

Keywords: didactics, curriculum, teacher education, transdisciplinarity

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze