Členství

Podle platných stanov se může členem ČAPV stát každý, kdo je svou profesionální činností výzkumně spjat s oblastí výchovy a vzdělávání, byť v různých oborech (pedagogika, psychologie, sociologie), případně i v dalších oborech, které s výchovou a vzděláváním hraničně korespondují (např. ekonomie, medicína aj.). Členství je otevřeno i těm, kteří výzkum přímo neprovádějí, ale jeho výsledky využívají (učitelé) a studentům odpovídajících oborů.

Povinností člena je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle a platit stanovené členské příspěvky. V případě, že se chcete stát členem ČAPV, vyplňte prosím přihlášku

Členské příspěvky
Staňte se členem ČAPV
Čestní členové
Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů