Konference ČAPV

Jednou z nejvýraznější aktivit ČAPV jsou pravidelné konference zaměřené k metodologii a výsledkům pedagogického výzkumu u nás. Od roku 1992 byly pravidelně a bez přerušení organizovány celostátní konference, mnohdy i s významnou mezinárodní účastí výzkumníků ze zahraničí. Principem je rotace místa uspořádání, a to zpravidla na jedné z devíti českých pedagogických fakult nebo i na dalších pracovištích. Dává to předpoklad k širšímu zapojení různých akademických pracovišť a k efektivnějším kontaktům a komunikaci odborníků v oblasti pedagogického výzkumu. Ze všech zatím uspořádaných konferencí byly vždy vydány tištěné nebo elektronické sborníky příspěvků. Od roku 2000 je doprovodnou součástí konference též metodologický seminář pro studenty doktorského studia.

Přehled o konferencích ČAPV

 1. (1993) – Praha (Pedagogický výzkum a transformace české školy)
 2. (1994) – Ústí nad Labem (Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe)
 3. (1995) – Brno (Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách)
 4. (1996) – Olomouc (Pedagogická evaluace v podmínkách české školy)
 5. (1997) – Plzeň (Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí)
 6. (1998) – České Budějovice (4 samostatné sekce k těmto tématům: Metodologické problémy pedagogického výzkumu; Problematika doktorandského studia; Současné poznatky o studentské a žákovské populaci; Transformace české školy – vize a realita)
 7. (1999) – Hradec Králové (Poslední desetiletí v českém a zahraničním výzkumu)
 8. (2000) – Liberec (Pedagogický výzkum v české republice)
 9. (2001) – Ostrava (Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum)
 10. (2002) – Praha (Výzkum školy a učitele)
 11. (2003) – Brno (Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání)
 12. (2004) – Ústí nad Labem (Profese učitele a současná společnost)
 13. (2005) – Olomouc (Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání)
 14. (2006) – Plzeň (Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu)
 15. (2007) – České Budějovice (Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu)
 16. (2008) – Hradec Králové (Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy)
 17. (2009) – Ostrava (Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu); 9. – 11. září 2009
 18. (2010) – Liberec (Kam směřuje současný pedagogický výzkum?); 7.-9. září 2010
 19. (2011) – Brno (Smíšený design v pedagogickém výzkumu); 5. – 7. září 2011
 20. (2012) – Praha (Kvalita ve vzdělávání); 10. – 12. září 2012
 21. (2013) – Ústí nad Labem (Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti); 16. – 18. září 2013
 22. (2014) – Olomouc (Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorí a praxí); 8.- 10. září 2014
 23. (2015) – Plzeň (Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu); 16. – 18. září 2015
 24. (2016) – České Budějovice (Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu);  15. – 16. září 2016
 25. (2017) – Hradec Králové (Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu); 13.  – 15. září 2017 
 26. (2018) – Zlín (Transdisciplinarita v pedagogických vědách); 12. – 14. září 2018
 27. (2019) – Liberec (Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie); 11. – 13. září 2019