MULTIMEDIÁLNÍ UČENÍ – OD ENDOKRINOLOGIE PO VIRTUÁLNÍ REALITU

ABSTRAKTY K PLENÁRNÍM VYSTOUPENÍM

Autor : Brom Cyril

Abstrakt : Referát staví zejména na kognitivně-afektivní teorii multimediálního vzdělávání a teorii kognitivní zátěže. Přednáška představí multimediální učení jako transdisciplinární fenomén integrující koncepty a poznatky (mimo jiné) z percepční psychologie, neuropsychologie, endokrinologie, pedagogických věd, počítačových věd a mediálních věd.

Klíčová slova: multimediální učení; motivace; počítače; kortizol; eyetracking; videohry; virtuální realita

Článek ke stažení [PDF] : MULTIMEDIÁLNÍ UČENÍ – OD ENDOKRINOLOGIE PO VIRTUÁLNÍ REALITU

Title: MULTIMEDIA LEARNING – FROM ENDOCRINOLOGYTO VIRTUAL REALITY

Abstract: The lecture introduces interdisciplinary research conducted within the field of multimedia learning. It will cover topics from perception psychology,neuropsychology, endocrinology, educational sciences, computer sciences and media sciences.

Keywords: multimedia learning; motivation; flow; computers; cortisol; eyetracking;video games; virtual reality

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze