TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Lukášová Hana

Abstrakt : V uvedeném příspěvku se budeme věnovat pojetí transdisciplinárního přístupu v konkrétním kontextu spolupráce akademiků při tvorbě a realizaci profesních učitelských znalostí obsahu pro primární edukaci.

Klíčová slova: didaktika, transdisciplinarita, akademický učitel, poznatková báze učitelství, primární edukace, scénáře učitelského vzdělávání

Článek ke stažení [PDF] : TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI

Title: THE TRANSDISCIPLINARY DIDACTICS IN A COOPERATION OF ACADEMICS AND THE CREATION OF PROFESSIONAL TEACHERS’ CONTENT KNOWLEDGE FOR PRIMARY EDUCATION AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Abstract: In the present paper we will focus on the concept of transdisciplinary didactics in a particular context of academic cooperation during the creation and realization of professional teachers’ content knowledge for primary education.

Keywords: didactics, transdisciplinarity, academic teacher, knowledge base for teaching, primary education, scenario making for teacher education

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze