Ústi nad Labem 2023

XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Ústí nad Labem, 5.–7. září 2023

Sborník je vydáván s podporou dotace Akademie věd České republiky pro oborové vědecké společnosti sdružené v Radě vědeckých společností, z. s., rozhodnutí čj. AVCR 2269/2023 a s podporou České asociace pedagogického výzkumu, z. s.

Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání

Sborník ke stažení

Jednotlivé příspěvky (klikněte pro zobrazení)