Zaměření konference

Česká asociace pedagogického výzkumu v letošním roce oslaví 30. výročí konání konferencí od svého vzniku. Od samého počátku v roce 1992 byly konference asociace zaměřeny na sdílení témat a metodologických přístupů reflektujících edukační realitu, která se v České republice pestře rozvíjela v nových a především svobodných podmínkách. V této souvislosti je možné si položit několik otázek, na které lze na konferenci hledat odpovědi, ať již doklady vlastního výzkumu či společnými diskusemi:

  • K jakým proměnám ve vzdělávání došlo za více než 30 let u nás, případně ve světě?
  • Jakými proměnami prošel pedagogický výzkum za posledních 30 let u nás a ve světě?
  • Jaké výzkumné nálezy ovlivnily vzdělávací politiku v České republice? A jakým způsobem se tak stalo?
  • Na která klíčová témata se pedagogický výzkum v České republice soustředil a která absentovala nebo nebyla dostatečně zkoumána (v komparaci se zahraničím)?
  • Jak velká proměna výchovy a vzdělávání nastala pod vlivem nynější celosvětové pandemie? Je aktuální situace hrozbou či příležitostí pro školní vzdělávání v dalším období?
  • Jak jsou tyto změny reflektovány v pedagogickém výzkumu?
  • Dokáže pedagogický výzkum zachytit aktuální dění edukační reality, a dávat tak relevantní podněty pro vzdělávací politiku a praxi?
  • Jaká byla, je a má být role České asociace pedagogického výzkumu při reflexi těchto změn?

To jsou otázky, na které bychom mohli společně hledat odpovědi. Prostor k tomu nabízí Česká asociace pedagogického výzkumu v průběhu konference.

Zpět na hlavní stránku konference