2009

INDIVIDUALIZOVANÉ POZNÁVANIE ŽIAKA UČITEĽOM V PEDAGOGICKEJ PRAXI, V KONTEXTE LONGITUDINÁLNEHO KVALITATÍVNEHO SKÚMANIA

Autor: Zlatica Huľová Sekce 7: Dítě, žák a student v kontextu pedagogické reality Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike individualizovaného poznávania žiaka učiteľom, ako potrebe a podmienke kvalitného a efektívneho rozvíjania …

INDIVIDUALIZOVANÉ POZNÁVANIE ŽIAKA UČITEĽOM V PEDAGOGICKEJ PRAXI, V KONTEXTE LONGITUDINÁLNEHO KVALITATÍVNEHO SKÚMANIA Pokračovat ve čtení »