DATABÁZE PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMŮ RADY EVROPY EUDISED

I. ORGANIZACE A METODOLOGIE PEOAGOGICKEHO VÝZKUMU

Autor : Stanislava BROŽOVÁ

Abstrakt :  Ve svém referátu bych Vás nejprve ráda seznámila s činností Národnf agentury EUDISED a poté s informačními zdroji pro pedagogický výzkum, které existují ve Státní pedagogické knihovně Komenského Ústavu pro informace ve vzděláván!.

Článek ke stažení [PDF] : DATABÁZE PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMŮ RADY EVROPY EUDISED

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze