INTENZITA POCIŤOVANÝCH BARIÉR A HROZBA NEDOKONČENÍ STUDIA VŠ

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC

Autoři : Harvánková Klára, Novotný Petr

Abstrakt : Determinanty úspěchů vysokoškolského vzdělávání jsou intenzivně zkoumány vědci z oblastí psychologie, ekonomie a vzdělávání již několik desítek let. Šveca Koláčková (2013) ve své studii vyjmenovávají specifické důvody, proč studenti opouštějí studia.

Klíčová slova: studijní neúspěšnost, bariéry, vysokoškolský systém

Článek ke stažení [PDF] : INTENZITA POCIŤOVANÝCH BARIÉR A HROZBA NEDOKONČENÍ STUDIA VŠ

Title: THE INTENSITY OF PERCEIVED BARRIERS AND THE THREAT OF NOT COMPLETING UNIVERSITY STUDIES

Abstract: The paper deals with the relation of the intensity of perceived barriers and the threat of not completing university studies. The research design is basedon a survey managed by the Masaryk University in order to determine – among others – the reasons for leaving the studies before completion.

Keywords: drop out, barriers, higher education system

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze