PREDIKČNÍ VALIDITA TESTU STÁTNÍ MATURITY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA PEDAGOGICKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY

SEKCE Č. 4: TEORIE A METODA V PEDAGOGICE

Autoři : Bartáková Irena, Chvál Martin

Abstrakt : Predikční validitu, která je předmětem našeho zkoumání, chápeme jako schopnost testu předpovídat budoucí úspěch a je jednou z jeho důležitých vlastností. Pro její výpočet se používá regresní a korelační analýza.

Klíčová slova:  přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, predikční validita, akademický úspěch

Článek ke stažení [PDF] : PREDIKČNÍ VALIDITA TESTU STÁTNÍ MATURITY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA PEDAGOGICKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY

Title: THE PREDICTIVE VALIDITY OF THE STATE FINAL EXAM(MATURITA) FROM CZECH LANGUAGE AND LITERATURE AND ENTRANCE EXAMS AT THE FACULTY OF EDUCATION, CHARLES UNIVERSITY

Abstract: The data are presently (May 2018) being collected from students of the Czech language and literature, followed by data from students of other fields of study, such as Pedagogy and Psychology.

Keywords: entrance exams, final exams, predictive validity, academic success

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze