INTERNET OČIMA NEAPROBOVANÝCH UČITELŮ INFORMATIKY

Autoři
Anna Yaghobová, Anna Drobná, Markéta Matějová, Petra Sedláčková, Kateřina Zábrodská, Cyril Brom

Abstrakt
Současná revize RVP ZV přináší mimo jiné i výuku o fungování internetu. Jaké prekoncepce mají o internetu neaprobovaní učitelé informatiky není známo. V předložené práci tyto prekoncepce zkoumáme (N = 39; učitelé 1. a 2. stupně). Metoda zahrnuje polostrukturované rozhovory a tematickou analýzu. Předběžné výsledky naznačují, že prekoncepce části učitelů jsou nepřesné a intuitivní a částečně se shodují s již zjištěnými prekoncepcemi dětí. Výsledky jsou rele- vantní pro další vzdělávání učitelů.

Klíčová slova
informatika, internet, prekoncepce, znalosti, učitelé

Článek ke stažení [PDF]

Title
INTERNET THROUGH THE EYES OF UNTRAINED COMPUTER SCIENCE TEACHERS

Abstract
In September 2023, the reform of the Framework Educational Programme for Elementary Education (FEP EE) will commence, introducing, among other things, teaching about the Internet. However, little is know about preconceptions untrained CS teachers have about it. We explore these preconceptions (N = 39; teachers) by using semi-structured interviews and thematic analysis. Preliminary results indicate that teachers’ preconceptions are naive and partially correspond to pupils’ preconceptions identified earlier. The results are relevant for further teacher education.

Keywords
computer science, internet, preconceptions, knowledge, teachers

Diskuze