2022

VLIV TANDEMOVÉ VÝUKY NA PROFESNÍ ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ A UČITELŮ FAKULTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autoři : Jana Poche Kargerová, Petra Vallin Abstrakt: V rámci tohoto příspěvku bude nejprve prezentován model tandemové výuky, který je realizován na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Učitelství …

VLIV TANDEMOVÉ VÝUKY NA PROFESNÍ ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ A UČITELŮ FAKULTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Pokračovat ve čtení »

PEDAGOGICKÝ VÝZKUM, EXPERTI A POLITIKA – PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPLEMENTACE TZV. INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autoři Stanislav Štech Abstrakt Vliv poznatků pedagogického výzkumu na politické rozhodnutí je vždy zprostředkovaný a působí, pokud ho jednoznačně legitimizuje. Legitimita rozhodnutí je dána silnými „kognitivními základy“, tj. přesvědčivostí poznatků, …

PEDAGOGICKÝ VÝZKUM, EXPERTI A POLITIKA – PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPLEMENTACE TZV. INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Pokračovat ve čtení »

ABSENCE INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PO NEÚSPĚCHU U MATURITNÍ ZKOUŠKY JAKO ZÁKLAD SELHÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍHO DALŠÍ DRÁHU JEDINCE

Autoři Martin Majcík Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, což ovlivňuje jejich další studijní i profesní směřování. V rámci výzkumu bylo realizováno 92 rozhovorů se …

ABSENCE INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PO NEÚSPĚCHU U MATURITNÍ ZKOUŠKY JAKO ZÁKLAD SELHÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍHO DALŠÍ DRÁHU JEDINCE Pokračovat ve čtení »

MATURITNÍ ZKOUŠKA JAKO RÉBUS: JAK NEÚSPĚŠNÍ MATURANTI VNÍMAJÍ ORGANIZACI A OBSAH ZKOUŠKY

Autoři Petr Novotný, Miroslava Dvořáková Abstrakt Nastavení maturitní zkoušky, realizované ve stávající podobě od roku 2011, není vnímáno jako zcela obsahově a konceptuálně koherentní. Z rozhovorů s informanty (46 informantů, …

MATURITNÍ ZKOUŠKA JAKO RÉBUS: JAK NEÚSPĚŠNÍ MATURANTI VNÍMAJÍ ORGANIZACI A OBSAH ZKOUŠKY Pokračovat ve čtení »