JAK STUDENTI PŘI MLUVENÍ V HODINÁCH ANGLIČTINY SPOLUPRACUJÍ: POUŽÍVÁNÍ „AND“ NA ZAČÁTKU REPLIK

Autoři
František Tůma

Abstrakt
Příspěvek ukazuje, jak lze pomocí podrobného rozboru videozáznamu zkoumat spolupráci mezi studenty. Zaměřuje se na to, jak studenti ve výuce anglického jazyka používají spojku „and“ na začátku repliky. Data pro analýzu tvoří soubor videozáznamů dvojic a skupin z celkem 22 hodin výuky angličtiny na českých a finských středních školách, v nichž jsme dosud nalezli 47 výskytů spojky „and“ na začátku repliky. Pomocí multimodální konverzační analýzy ukazujeme, že studenti používají spojku „and“ k řízení interakce při řešení úkolu a také k doplnění předchozí odpovědi.

Klíčová slova

Interakce ve výuce, práce ve skupinách, konverzační analýza, spolupráce

Článek ke stažení [PDF] 

Title
STUDENTS’ COLLABORATION WHEN SPEAKING IN ENGLISH CLASSES: THE USE OF TURN-INITIAL “AND”

Abstract
This paper shows how a detailed analysis of video recordings can be used in investigating collaboration among students. It focuses on how students in EFL classes employ turn-initial ‟and“. The data comprise video recordings of 22 upper secondary EFL lessons in Czech and Finnish schools. We have identified 47 occurrences of turn-initial ‟and“. Using multimodal conversation analysis, we show that students may employ ‟and“ for two purposes: task management and additions to established task answers.

Keywords
Classroom interaction, group work, conversation analysis, collaboration

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze