ZJIŠŤOVÁNÍ OBTÍŽNOSTI UČEBNIC PŘÍRODOPISU A BIOLOGIE

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : František HORNÍK

Abstrakt : Současná teorie učebnic, viz např. Michovský (1980), rozlišuje tři základní strukturní prvky učebnic: prezentace učiva aparát řídící osvojování učiva aparát orientační. Za základní strukturní prvek se považuje prezentace učiva formou slovní a prezentace učiva formou názornou. V rámci prezentace učiva formou slovní se rozhodující měrou uplatňuje výkladový text, na který se v dalším zaměříme.

Článek ke stažení [PDF] : ZJIŠŤOVÁNÍ OBTÍŽNOSTI UČEBNIC PŘÍRODOPISU A BIOLOGIE

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze