MILNÍKY VÝVOJE VĚD O VÝCHOVĚ

SEKCE Č. 4: TEORIE A METODA V PEDAGOGICE

Autoři : Dopita Miroslav, Poláchová Vašťatková Jana

Abstrakt : Vývoj věd o výchově u nás byl v posledních dekádách ovlivněn různými vlivya faktory. Počátek těchto změn je možné identifikovat od poloviny 80. let a jejich projevy lze vysledovat z měnící se dikce článků publikovaných například v časopise Pedagogika (Váňová, 2000; Průcha, 2000).

Klíčová slova: vývoj, vědy o výchově, lídři, milníky

Článek ke stažení [PDF] : MILNÍKY VÝVOJE VĚD O VÝCHOVĚ

Title: MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES

Abstract: The aim of the paper is to interpret the development of educational sciences from the point of view of the leaders of education in the Czech Republic,i.e. those who fundamentally influenced their development after 1989.

Keywords: development, educational sciences, lieders, milestones

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze