NEUROMÝTY U UČITELŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Nehyba Jan, Kroutilová Marika

Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky pilotní studie zaměřující se na přesvědčení učitelů ohledně neuromýtů. Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry učiteléna základní škole věří neuromýtům v oblasti vzdělávání. Dále také srovnat,zda je rozdíl mezi mírou přesvědčení v neuromýty u učitelů v alternativních školách a v běžných základních školách.

Klíčová slova: Neuromýty ve vzdělávání, neuropedagogika, mylné představy, učitel, základní škola

Článek ke stažení [PDF] : NEUROMÝTY U UČITELŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Title: NEUROMYTHS IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHER PRACTICE

Abstract: The aim of this study is to explore teachers’ beliefs in neuromyths in education. In the theoretical part we pay attention to various foreign researches on neuromyths.

Keywords: Neuromyths in education, neuropedagogy, misconceptions, teacher,elementary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze