NOVÉ TRENDY PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : lsabella PAVELKOVÁ

Abstrakt : Podstatné rozšíření tradičních témat zkoumaných pedagogickou psychologií, zmnožení a složitost sledovaných proměnných a jejich vztahů, nový pohled na lidskou psychiku z biodromálního hlediska vedly v posledních letech k novým posunům a obohacení v oblasti metodologické.

Článek ke stažení [PDF] : NOVÉ TRENDY PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze