PEDAGOGICKÝ PROCES OČIMA ŘEDITELŮ ŠKOL

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Trojan Václav

Abstrakt : Ředitel školy je klíčovou osobou každé školy. V českých i v zahraničních pramenech je kladen důraz na jejich profesionální přípravu (Schratz, 2011; Lhotkováet al., 2012; Veteška, 2016).

Klíčová slova: základní škola, ředitel školy, podpora, pedagogický proces

Článek ke stažení [PDF] : PEDAGOGICKÝ PROCES OČIMA ŘEDITELŮ ŠKOL

Title: EDUCATIONAL PROCESS AS VIEWED BY SCHOOL HEADMASTERS

Abstract: The study presents results of a survey focused on possible linkages between teacher’s and headmaster’s view on conditions for creating social climate of teaching staff.

Keywords: elementary school, headmaster of the school, support, educational process

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze