PEDAGOGICKÝ VÝZKUM, EXPERTI A POLITIKA – PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPLEMENTACE TZV. INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autoři
Stanislav Štech

Abstrakt
Vliv poznatků pedagogického výzkumu na politické rozhodnutí je vždy zprostředkovaný a působí, pokud ho jednoznačně legitimizuje. Legitimita rozhodnutí je dána silnými „kognitivními základy“, tj. přesvědčivostí poznatků, které jsou politiky uznány, pokud jsou v souladu se sdílenou referenční hodnotou společnosti. Na příkladu zavádění inkluzivního vzdělávání v ČR je identifikováno slabé propojení klíčového konceptu modifikovatelnosti s referenční ideou rovnosti šancí.

Klíčová slova
inkluzivní vzdělávání; kognitivní změnitelnost; vzdělávací politika; experti; legitimizace

Článek ke stažení [PDF]

Diskuze